smoke

BY ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA

shattered are beds upon which

they carried out their fiery rituals of love

and nakedness was not ashamed of itself

 

from the seed spilled into the earth

only hate and death sprouted

not even wormwood or thistle

perhaps hemlock

 

unlikely is a stone left standing

 

only living smoke will remain

 

from the direction in which it drifts

cain will tell his fortune

defeat

or victory

 

 

Translated from the Polish by Barbara Kaskosz and Nancy Abeshaus. © Copyright by Elżbieta Cichla-Czarniawska.
© Translations copyright by Barbara Kaskosz and Nancy Abeshaus.

dym

BY ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA

zdruzgotane łoża na których

odbywali płomienne gody miłosne

i nagość nie wstydziła się siebie

 

z rzuconego w ziemię nasienia

wzeszła nienawiść i martwota

nawet nie piołun nie oset

może szalej

 

kamień na kamieniu też niepewny

 

ocaleje tylko żywy dym

 

z kierunku w jakim się będzie snuł

kain wywróży sobie

klęskę

lub zwycięstwo

 

 

© Copyright by Elżbieta Cichla-Czarniawska.