breath

BY ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA

fine particles of light penetrate

the depth of early evening

 

is this how eternity shines?

 

all my disenchanted wisdom

sizzles burnt by unearthly fire

something is oozing from the metallic sky

and whispers:

 

break free even if only once

through the borders of reason

see again with fresh eyes

 

 

Translated from the Polish by Barbara Kaskosz and Nancy Abeshaus. © Copyright by Elżbieta Cichla-Czarniawska.
© Translations copyright by Barbara Kaskosz and Nancy Abeshaus.

oddech

BY ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA

głębię wczesnego wieczoru

przenika drobnoziarniste światło

 

wieczność tak świeci?

 

skwierczy przypalana w nieziemskim ogniu

cała moja zawiedziona mądrość

a coś co sączy się z metalicznego nieboskłonu

naszeptuje:

 

warto wydostać się choć raz

poza granice rozumu

żeby nie utracić świeżości widzenia

 

 

© Copyright by Elżbieta Cichla-Czarniawska.