from literary theory III

BY ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA

the first poem

is almost always about love

 

afterwards things happen

we swear off love or poems

so many matters that are more important

sit at the tip of our pen

nag at our conscience

or so it seems to us

 

we prefer fixing the world

or breaking it

that toy gives unlimited possibilities

to adult children

 

we prefer to watch

how the nerves of continents pulsate

how smoking swamps sag

filled with unfathomable human ideas

how hope sinks into them

 

then poems wane

blood is showing through broken skin

 

still the last poem is always about love

even if it is about death

 

 

Translated from the Polish by Barbara Kaskosz and Nancy Abeshaus. © Copyright by Elżbieta Cichla-Czarniawska.
© Translations copyright by Barbara Kaskosz and Nancy Abeshaus.

z teorii literatury III

BY ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA

pierwszy wiersz

prawie zawsze jest o miłości

 

potem różnie bywa

wyrzekamy się miłości albo wierszy

tyle ważniejszych spraw

siedzi na czubku pióra

uwiera nasze sumienie

tak nam się przynajmniej wydaje

 

wolimy naprawiać świat

albo go psuć

ta zabawka daje nieograniczone możliwości

dorosłym dzieciom

 

wolimy patrzeć

jak pulsują nerwy kontynentów

jak uginają się dymiące bagna

niezgłębionych pomysłów ludzkości

jak zapada w nie nadzieja

 

wtedy wiersze omdlewają

przez zdartą skórę krew prześwieca

 

jednak ostatni wiersz zawsze jest o miłości

choćby był o śmierci

 

 

© Copyright by Elżbieta Cichla-Czarniawska.