psalm

BY ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA

and water enough

to wash hands

and fire enough

for a torch of envy

 

but hunger is plentiful

different hungers

enough until death

 

one war

although many wars inside us

enough until death

 

and from death

from that

no one will deliver

for even God is more and more mortal in man

 

and air is more and more pestilent

stripped of breath

 

and in the body of the earth

cracked arteries of rivers

even stones bleed

 

we who are blind

we who are deaf

we with slashed imagination

we with memory like a sieve

ask

 

from ourselves

protect us wrathful Lord

to our last word

give understanding

 

 

Translated from the Polish by Barbara Kaskosz and Nancy Abeshaus. © Copyright by Elżbieta Cichla-Czarniawska.
© Translations copyright by Barbara Kaskosz and Nancy Abeshaus.

psalm

BY ELŻBIETA CICHLA-CZARNIAWSKA

a wody tylko

na obmycie rąk

a ognia tylko

na żagiew zawiści

 

głodu za to dużo

różnych głodów

do śmierci wystarczy

 

wojna jedna

choć różne w nas wojny

do śmierci wystarczy

 

a od śmierci

od niej

nikt nie zachowa

bo i Bóg coraz bardziej śmiertelny w człowieku

 

a powietrze coraz bardziej morowe

obdarte z oddechu

 

a w ciele ziemi

spękane tętnice rzek

i nawet kamień krwawi

 

my ślepi

my głusi

my z podciętą wyobraźnią

my z pamięcią jak sito

prosimy

 

przed nami samymi

strzeż nas gniewny Panie

ostatniemu słowu

daj rozeznanie

 

 

© Copyright by Elżbieta Cichla-Czarniawska.